การสมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สมัครผ่านเว็บไซต์ : www.samartsia.com

  • กรอกใบสมัคร online
  • รอการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดวันสัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือก

ทุกผลงานจะถูกพิจารณาโดยการสัมภาษณ์ ประกอบกับแนวทางการทำธุรกิจที่ส่งเข้ามา โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้..

แนวคิดเกี่ยวกับผลงานหรือธุรกิจที่ต้องการลงทุน30%
คุณลักษณะ และศักยภาพ ความเป็นผู้ประกอบการ30%
ความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจ20%
ความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 10%
การเตรียมการเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการลงทุน10%
(หมายเหตุ : ผลการพิจารณา เป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดของคณะกรรมการคัดเลือก)

ระยะเวลาและขั้นตอนการประกวด

ช่วงรับสมัครและสัมภาษณ์มี.ค. - พ.ค. 62
ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ ถึง 15 พ.ค.
สัมภาษณ์ พ.ค.
รอบแรกมิ.ย. - ส.ค. 62
ปฐมนิเทศ15 มิ.ย.
อบรมพื้นฐานการทำธุรกิจมิ.ย. – ก.ค.
ประเมินแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1ส.ค.
ประกาศผล ส.ค.
รอบสุดท้ายส.ค. - ต.ค. 62
พบที่ปรึกษาส.ค.
Idea to Market Boot Campส.ค. - ก.ย.
ประเมินแผนธุรกิจ ครั้งสุดท้ายต.ค.
งานประกาศผล & มอบรางวัลพ.ย.

หมายเหตุ : - ระยะเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม