สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 02-502-6000 ต่อ 6522, 8183
Email : [email protected]

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 81490
Email : [email protected]
Website : http://www.nstda.or.th/bic

หรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา

ชื่อ-สกุล :
E-mail :
หมายเลขโทรศัพท์ :
รายละเอียด :