โครงการ Young Technopreneur ความร่วมมือของ 2 องค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน

ร่วมกันผลักดันแนวคิดด้านเทคโนโลยี สู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่

 • "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)" ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในการบ่มเพาะความรู้อย่างครบเครื่องในเชิงธุรกิจ โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่ได้สร้างเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี มาอย่างยาวนาน การันตีได้ถึงความพร้อมในการเติมเต็มคุณภาพ ในทุกขั้นตอนของโครงการฯ ทั้งการอบรมทุกเรื่องในเชิงธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการส่งเสริมและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเกิดธุรกิจได้จริงในท้ายที่สุด
 • "กลุ่มบริษัทสามารถ" หนึ่งในผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจร ผู้จัดโครงการ Samart Innovation Award รางวัลเพื่อความสามารถของคนไทย มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2003 มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างอาชีพสำหรับกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ โดยได้มีการปรับปรุงรูปแบบโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการตลาด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกวด จนเกิดเป็นโครงการ Young Technopreneur และในปีที่ 17 ยังคงมุ่ง "สร้างบุคลากรคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมธุรกิจที่ชัดเจนให้เป็นจริง" ทั้งการร่วมพัฒนาทักษะความรู้ ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมทั้งมอบรางวัล Samart Innovation Awards 2019 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักพัฒนารุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

จุดเด่นโครงการ

 • บ่มเพาะเข้มข้น ด้วยหลักสูตรอบรมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ StartUp
 • โอกาสนำเสนอผลงานต่อกลุ่มลูกค้าตัวจริง และนักลงทุน
 • เรียนรู้เทคนิคและคำแนะนำดีๆ จากที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ทั้งด้านการตลาด และเทคโนโลยี
 • เป็นโครงการที่ภาครัฐและเอกชน จับมือผสานความแข็งแกร่ง ร่วมกันสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน
 • โอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับ "กลุ่มบริษัทสามารถ"

กลุ่มเป้าหมาย

 • โอกาสเปิดกว้าง สำหรับ ...
  • คนรุ่นใหม่ อายุ 20-35 ปี
  • ไม่จำกัดระดับการศึกษา
  • จำนวนสมาชิก 1 ทีม ไม่เกิน 4 คน
 • คุณสมบัติที่ต้องมี ...
  • มีความพร้อม ทั้งไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางการตลาด และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  • มีความมุ่งมั่น ที่จะต่อยอดไป เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี

หัวข้อการประกวด

การนำเทคโนโลยี Robo Tech, IOT, AI, Deep Tech, etc. มาปรับใช้และต่อยอดในอุตสาหกรรมหลัก 4 ด้าน เพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ดังนี้

 1. อุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร(Food & Agriculture)
 2. อุตสาหกรรมการแพทย์ และบริการเพื่อผู้สูงอายุ (Medical & Aging Society)
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ (Tourism & Services)
 4. อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

สิทธิประโยชน์
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

Training...

คอร์สอบรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 36 ชม

Mentors...

ได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านต่างๆ อาทิ การตลาด การเงิน กฏหมาย

Idea to Market...

โอกาสในการนำเสนอผลงานต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Business Matching...

โอกาสในการออกบูธงานนิทรรศการต่างๆ การจับคู่ธุรกิจ และการประสานแหล่งเงินทุน

Coworking Space...

พื้นที่นั่งทำงาน ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 5 ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ รวมเวลา 1 ปี

รางวัล
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

รางวัล Young Technopreneur...

 • รางวัลชนะเลิศ                 มูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 80,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 50,000 บาท
 • Popular Vote                 มูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัล Samart Innovation 100,000 บาท มอบเป็นพิเศษให้กับทีมชนะเลิศ Young Technopreneur

ทุนพัฒนาผลงาน

ทุนพัฒนาผลงาน ทุนละ 30,000 บาท
(สำหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย แต่ไม่ชนะรางวัล)