ขณะนี้ได้ปิดรับสมัคร Young Technopreneur โครงการเถ้าแก่น้อย ปี 8 (2019) แล้วค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และร่วมสมัครในปีต่อไปได้นะคะ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 02-502-6000 ต่อ 6522, 8183
Email : [email protected]

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 81490
Email : [email protected]
Website : http://www.nstda.or.th/bic