ปประกาศผลรอบคัดเลือก 20 ทีม เข้าร่วมโครงการ "Young Technopreneur รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561"

  ชื่อผลงาน ชื่อหัวหน้าทีม
1Actisนาย วีรภัทร์ จึงสมเจตไพศาล
2Bed Cyclingนางสาว กาญจนาพร อุดมทิพย์
3B’reachนาย ชวนเฉลิม กวีวัจน์
4Convenience Livingนาย ณัฐกิตติ์ เลิศอริยธรรม
5Fresh Capitalนาย ณัฐรินทร์ ปรีชานนท์ ประพันธ์
6High-performance Active Ingredients (Active Boost) นางสาว มัตถกา คงขาว
7Jobbyนางสาว อชิรญา แสงไพบูลย์
8Kob Koayนาย ปพนชัย ฮกชุน
9Money Plzนางสาว ภัคสุภา กาปัญญา
10Muse Creativeนางสาว ณิชชา จบหิมเวศน์
11Podpai.comนาย จตุพร หงษ์เวียง
12Powerbank Rental Systemนาย ศักดิ์สิทธิ์ เอกวัฒนกิจ
13REnovanicนาย สรวิชญ์ พรหมนวล
14ReVanนางสาว ณัฏฐธิดา ศรีสุภาพ
15Rescue UAVนาย รุ่งโรจน์ กรุงเกษม
16VR Bikeนาย ณัฐดนัย สุพล
17Wrap Freshy Wrapนาย กรติ ภวเดโชชัย
18ผงโรยข้าวโพรไบโอติกนาย คณพัฒน์ กรีนิกร
19พระเครื่อง 3 มิตินาย ภูมินทร์ โพธยานุกูล
20อุ่นใจนาย พชรพล กมลวาทิน